Művészeti iskolánk tervei

 Tervezett csoportjaink, tanáraink:

Szín- és bábjáték szak:

 1. csoport /kicsik/ 15 fő – Vezető: Molnárné Harkai Mariann
 2. csoport/nagyok/ 13 fő – Vezető: Rozmánné Eckl Erzsébet

Képző-, és iparművészet tanszak:

                 Kézműves és környezet kultúra: 30 fő – Vezető: Dr. Gubodyné Fekete Katalin

                 Szobrászat és kerámia: 44-45 fő – Vezető: Szűcs-Albert Eszter

 • Az összes létszámot szeretnénk bővíteni, minél több gyermeket bevonni a képzésekbe. 100 fölé tervezzük létszámunkat.
 • Szeretnénk a tanszakok bővítését is számítógépes grafika és tánc szakkal.

Az életkori sajátosságok figyelembevételével, több korcsoportban sokszínű alkotófolyamat, különböző tudásterületen folyik. Kapcsolódva más tantárgyakhoz, irodalomi, zenei, természetismereti, informatikai, stb. képzésekhez.

A vizuális gondolkodás, kifejezőkészség fejlesztése, egyéni látásmód, egyedi személyiségvonások felszínre hozásával, tervezés, eszközhasználat, esztétikai igény fejlesztésével dolgozzuk fel a különböző témaválasztásokat.

Nagyon mozgalmas és sikeres évek vannak mögöttünk, ezt szeretnénk folytatni, fejleszteni, bővíteni. Óriási igény van a művészeti képzésre. Ezt bizonyítja a versenyek, pályázatok eredményei. Valamint a művészeti pályán tovább tanulók létszáma.

Tanulóink iskolai és iskolán kívüli programokon vesznek részt. Pályázatokon, versenyeken, színházlátogatásokon, előadásokon, kiállításokon, városi rendezvényeken.

Hagyományainkat szeretnénk folytatni, bővíteni:

 • „MATEHETSZ” – A tehetséges gyerekekért, országos program résztvevői vagyunk, és ezt szeretnénk folytatni.
 • Kézművesek, keramikusok készülnek a hagyományos „Medvenapra”, „Aranynapra”, jeles ünnepeinkre.
 • Továbbra is szeretnénk az Adventi, az év végi kiállításainkat a Gerenday Közösségi Házban Rendszeresen szerepelni drámásainkkal az iskolánk falain kívül.  /Városi rendezvényeken, óvodákban, idősek otthonában/
 • Rendszeresen szeretnénk látogatni a Kúriában megrendezett művészeti tárlatokat, színházi előadásokat.
 • Szeretnénk továbbra is szoros kapcsolatot tartani a külföldi testvértelepüléseinkkel /Karva, Stoob, Rechnicz/ Lehetőségünk nyílik a bemutatkozásra, sokoldalú fejlődésre.
 • Iskolánk aulájában havi szinten rendezünk kiállításokat. Drámásaink rendszeres szereplői ünnepeinknek, műsorainknak.
 • Minden évben több tanuló készül alapfokú művészeti vizsgát tenni. Többen készülnek művészeti iskolába továbbtanulni, így szükséges a felvétel előkészítés is.
 • Nyári táborok szervezése, bővítése, hogy minél több gyermeket tudjunk bevonni.
 • Több alkalommal vettünk részt országos pályázatokon. Sikerrel, dobogós helyezéssel. Pályázunk és készülünk a jövőben is, az Országos Vizuális Alkotó Gyakorlatok Versenyére, a Budai Rajziskolába, valamint az Országos Szobrész és Kerámia Versenyre.