Színjáték tanszak beszámoló 2022-2023-as tanév

Csoportvezető: Rozmánné Eckl Erzsébet, Molnárné Harkai Marianna

Kezdő csoport: 16 fő 

Csoportvezető: Molnárné Harkai Marianna

Haladó csoport: 12 fő 

Csoportvezető: Rozmánné Eckl Erzsébet, Molnárné Harkai Marianna

Szeptember: Részt vettünk az 1. osztályosok szülői értekezletén, a kezdő csoportba tanulókat toboroztunk a középiskolába távozottak helyére. A sikert mutatja, hogy 14 új tanulóval indult az előképző évfolyam. A hónap ismerkedős játékokkal, egymás megismerésével telt. Az újak ügyesen beilleszkedtek a nagyok segítségével. A városi napokon a Gerenday Ház színpadán a két csoport közösen előadta a Ludas Matyi c. színdarabot. A tananyag mellett külön próbákkal is készültünk a bemutatóra. A hónap folyamán 29 (16+13) tanuló kezdte meg tanulmányait a tanszakon. Az Alapítvány idén is hozzásegített minket színházbérletekhez.

Október: 3 tanuló készül alapvizsgát tenni, folyamatosan kapják a feladatokat. A Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban előadáson vettek részt a nagyok. A hónap folyamán nyelvi játékokkal, nyelvtörőkkel, közmondásokkal ismerkedtünk.

November: A tatabányai Jászai Mari színházban a Kifordulás c. előadást tekintettük meg. A kicsikkel gyermekverseket dolgoztunk fel, kesztyűbábokat készítettünk. A nagyokkal improvizációs gyakorlatokat végeztünk.

December: Dalos játékokat, verseket tanultunk Mikulásra, és házi ünnepség keretében elő is adták egymásnak a gyerekek. A katolikus hittanosok pásztorjátékába besegítettünk szereplőkkel, az iskolai karácsonyi műsorhoz a 4. osztályosoknak díszlettel és jelmezekkel segítettünk. Az interneten improvizációs gyakorlatokat, színházi előadásokból részleteket tekintettünk meg, verseket kísértünk mozgással. Sajnos a hónap folyamán a haladó csoportból egy tanulónk elköltözött.

Január: Készültünk az iskolai versmondó versenyre, kiválasztottuk a tanszaki bemutatóra a darabot. Rövid jelenetek segítségével gyakoroltuk a színpadi mozgást. 28 tanulóval zártuk a félévet.

Február: A haladó csoporttal elkészítettük a forgatókönyveket, gyakoroltuk a szövegmondást és a színpadi mozgást. Az előadáshoz közösen készítettük el a jelmezeket és a díszletet. Mindkét csoporttal készültünk az iskolai versmondó versenyre, amelyen drámásaink szép eredményeket értek el. A Jászai Mari Színházban megtekintettük Az osztály vesztese c. előadást.

Március: Az Arany-napokon bemutattuk a Zöld orr és a Különleges vagy c. darabokat. Az előadás értékelése után ritmusgyakorlatokkal és dalos játékokkal ismerkedtünk. A hónap végén a Vitéz Sághy Antal Városi Könyvtárban Petőfi címmel zenés irodalmi esten vettünk részt.

Április: Mindkét csoporttal készültünk a területi szavalóversenyre, ahonnan aztán több helyezést is elhoztak drámásaink. Megszerkesztettük a tanév végi tanszaki bemutató műsorát. Videón színházi előadásokból néztünk részleteket, gyakoroltuk a színpadi mozgást. Az alapvizsgára készülő tanulókkal folyamatosan gyakoroltunk.

Május: Gyakoroltunk a tanszaki bemutatóra, helyzetgyakorlatokat végeztünk: ismert mesei jeleneteket adatk elő a gyerekek a különböző szereplők szemszögéből. A tanfelügyeleti foglalkozásokon mindkét csoport szépen teljesített. A Jászai Mari Színházban a Kincskereső Kisködmön c. előadást néztük meg. A darab elemzése sokat segített a gyerekeknek a színpadi mozgás elsajátításában. A hónap végén 3 tanulónk sikerrel teljesítette az alapvizsga első részét 

Június: Lelkesen készítettük a jelmezeket és a díszletet az év végi tanszaki bemutatóra. A kézműves és a kerámia szakokkal együtt a Gerenday Közösségi Házban tartottuk a művészeti gálát. A kicsikkel A kiselefánt c. mesét adtuk elő, míg a nagyokkal A két Lotti c. regényt vittük színpadra. Mindkét csoport nagy sikert aratott. Mindhárom tanulónk sikeres alapvizsgát tett. Értékeltük az éves munkát, majd kedvenc játékainkkal, dalainkkal, verseinkkel, jeleneteinkkel zártuk a tanévet. Az utolsó órán fagyival leptük meg a gyerekeket. 

Művészeti iskola 2022/2023-as tanév összegzése: 

A 2022-2023-as tanévre összesen 114 tanuló, ebből 33 új tanuló iratkozott be a művészeti szakokra.

A kézműves szak 39 tanulóval indult, ebből 20 első éves.

A kerámia szakon 46 tanulóból 7 első évfolyamos indult.

A szín- és bábjáték szakra 29 tanuló iratkozott be, ebből 14 előképzős. Az I. félévben 1 tanuló elköltözött, így 28 fővel zártuk a tanévet.

Molnárné Harkai Marianna

Képző- és iparművészet /kézműves/ tanszak beszámoló 2022/2023-as tanév

Tanár: Gubodyné Fekete Katalin

Szeptember: 39 tanulóval indultunk, ebből 20 első éves. A hónap folyamán ismerkedtünk az új tanulókkal, a kézművesség alapjaival, megismertük a tanév feladatait. Megbeszéltük a szükséges felszerelést, eszközöket, a terem rendjét. Gyakoroltuk az eszközök helyes használatát.

Október: Ismerkedtünk a kézművesség anyagaival, technikáival. Megtapasztaltuk az anyagok tulajdonságait, alakíthatóságukat, formálhatóságukat, felhasználhatóságukat. Növényi részekből, textilből készítettünk tárgyakat. Az állatok világnapjára kiállítást készítettünk. Kipróbáltuk a közös munkavégzést.

November: Kipróbáltuk a mintázást nyomhagyási technikákkal. Egyszerű szövés-, és fonástechnikákat alkalmaztunk, karácsonyra díszeket, tárgyakat készítettünk. Ajándékot, meglepetést készítettünk a családnak.

December: Az eddig megszerzett ismeretekről a gyerekek társasjáték formájában adtak számot. Megajándékoztuk egymást a csoportban. Részt vettünk a városi adventi vásáron.

Január: A Magyar Kultúra Napjára kiállítást készítettünk az iskola aulájában. Maszkokat készítettünk, különböző anyagokkal, technikákkal alkottunk. Megismerkedtünk a téli játékok közösségformáló erejével. A hónap végén közösen értékeltük a félév munkáját.

Február: Közös alkotással papírplasztikákat készítettünk, egyre bonyolultabb formákat alakítottunk ki. Az aulában farsangi tárlatot rendeztünk.

Március: A húsvéti, tavaszi ünnepkörben népszokásokkal ismerkedtünk, játékos feladatokat oldottunk meg. A húsvétra készített ajándékokat hazavihették a gyerekek. Szép időben a szabadban alkottunk.

Április: Új technikával ismerkedtünk: a fémdomborítással. Mitológiai történeteket, meséket jelenítettünk meg. A hónap folyamán a tenger növényeivel, mesés lényeivel foglalkoztunk. 

Május: Új technikát, a textilnyomatot és –rajzot ismertünk meg. A könyvtár könyveiből, internetről gyűjtöttek a gyerekek információt, anyagot. Kiválogattuk a kiállításra szánt alkotásokat.

Június: Az anyagokat, eszközöket, műhelyt rendbe raktuk. A Gerenday Közösségi Házban rendeztük a művészeti gálát. Értékeltük az alkotásokat, éves munkát. A tanévet egy közös fagyizással zártuk.

A tanév folyamán különböző pályázatokon vettünk részt. Mesekönyvhöz illusztrációt készítettünk, a víz világnapjára festettünk, a környezetvédelmi pályázatra küldtünk alkotásokat. Az iskola aulájában folyamatosan kiállítottuk a gyerekek alkotásait. Ünnepkörök és évszakok szerint díszítettük az iskola teraszát.

Lábatlan, 2023. 06. 16.

Kerámia tanszak beszámoló 2022/23-as tanév

Tanár: Szűcs–Albert Eszter

Szeptember: 46 tanulóval, ebből 7 első évessel indultunk a tanévnek. Ismerkedtünk, megbeszéltük a tanév feladatait, a műhely rendjét, az eszközök használatát. Ismerkedtünk az agyaggal. A szabadban anyagot gyűjtöttünk, nyomatokat készítettünk. Ismerkedtünk a színekkel, alakításukkal, felhasználásukkal. 

Október: 2-3 fős csoportokkal kipróbáltuk a közös munkavégzést. Az állatok világnapjára illusztrációkkal, szobrászkodással készültünk (állatok, bogarak a természetben). Kipróbáltuk a fémdomborítást is. Az elkészült munkadarabokat az aulában állítottuk ki.

November: A Sofidel Hungary Kft. pályázatára húsvéti szalvétát terveztek a gyerekek. Papp Dorka terve tetszett a legjobban a zsűrinek. Különböző technikákkal és anyagokból készítettek alkotásokat a tanulók. A karácsonyi ünnepkörre díszeket, dekorációt készítettünk, valamint ajándékokat a családnak.

December: Díszletet készítettünk a 4. osztályosok karácsonyi műsorához. Kiállítottuk az aulában a gyerekek félév során készített munkáit. A Gerenday Közösségi Házban részt vettünk az adventi vásáron. A gyerekek lelkesen árulták az általuk készített portékákat. 

Január: Iskolánk névadójának műveihez készítettünk illusztrációt, díszletet az Arany-napi műsorhoz. Jelmezeket, álarcot terveztünk: bennszülött maszkokat agyagból, valamint papírmetszéssel. A tél örömeit, téli elfoglaltságokat ábrázoltunk különböző technikákkal. A félév során 5 tanuló készült a művészeti középiskolai felvételire.

Február: Nagy hangsúlyt fektettünk a csoportmunkára, nagyméretű szobrok készültek közös erővel. Farsangra a kézműves csoporttal közös tárlatot nyitottunk az aulában. Fantázialényeket, mesehősöket, jellegzetes helyszíneket ábrázoltunk. Agyagból sárkányokat készítettünk.

Március: A húsvéti, tavaszi ünnepkörrel foglalkoztunk. Tojást berzseltünk, papírt metszettünk, -batikoltunk. Növénytanulmányokat készítettünk, a szabadban alkottunk. Elkészültek a továbbtanulók felvételi portfóliói. A hónap folyamán a Sofidel Hungary Kft. karácsonyi szalvéta tervezésére írt ki pályázatot, melyet Vidli Mária nyert meg.

Április: Virágokat ábrázoltunk különböző technikákkal. Mitológiai történetekhez készítettünk illusztrációt, elmerültünk a mesék, legendák világában.

Május: 3 tanuló tett sikeres alapvizsgát. Mind az 5 jelentkező tanulónkat felvették a neszmélyi Launai Miklós Református Művészeti Szakgimnáziumba. A műhelyben kiállítást rendeztünk az elkészült munkákból, melyeket a tanulók mutattak be. Kiválogattuk a kiállításra kerülő munkákat.

Június: A művészeti iskola tanszakai a Gerenday Közösségi Házban tartották a művészeti gálát, melyre mi kiállítással készültünk. A gála után értékeltük az alkotásokat és az éves munkát. A tanévet ajándékozással, alapos rendrakással zártuk.

Lábatlan, 2023. június 17.

BESZÁMOLÓ A MŰVÉSZETI ISKOLA FÉLÉVES MUNKÁJÁRÓL A 2021-2022-ES TANÉVBEN

“Beszámoló a művészeti iskola féléves munkájáról a 2021-2022-es tanévben”szerkesztéseSzerkesztése WPBakery Page Builder-rel

Beszámoló a művészeti iskola féléves munkájáról a 2021-2022-es tanévben

Csoportjaink:

Szín és bábművészet tanszak:

  1. csoport /kicsik/ 15 fő – Vezető: Molnárné- Harkai Mariann
  2. csoport/nagyok/ 10 fő – Vezető: Rozmánné Eckl Erzsébet

Képző-, és iparművészet tanszak:

   Kézműves és környezet kultúra: 29 fő – Vezető: Dr. Gubodyné Fekete Katalin

   Szobrászat és kerámia: 45 fő – Vezető: Szűcs-Albert Eszter

A 2021-2022-es tanév jelenlegi létszáma: 99 fő.

Képző- és iparművészet szak féléves beszámolója:

Szűcs-Albert Eszter, Dr. Gubodyné Fekete Katalin tanárok

Ebben az évben 6 tanuló tesz művészeti alapvizsgát. 6-an készülnek felvételizni művészeti szakközépiskolákba.  /Tata- Talentum, Neszmély- Launay Miklós, Eger- Evetus Üzleti, Művészeti Szakgimnázium/

Szeptember óta készülünk a vizsgákra és a felvételikre. A tanmenet kötelező feladatai mellett, több új pályázaton is indultunk.  /Katasztrófavédelem, Klímaváltozás, A víz az élet/

-Az egyéni látásmód, egyedi személyiségvonások felszínre hozásával, tervezés, eszközhasználat, esztétikai igény fejlesztésével dolgozzuk fel a különböző témaválasztásokat.  Kapcsolódva más tantárgyakhoz, elsősorban az irodalom, zene, természetismereti tárgyakhoz.

Októberben megnéztük Aranyosi Sz. Attila tanár, képzőművész kiállítását a Gerenday Művelődési Házban. Színes grafikákat, linómetszeteket láthattunk ízeltlábúakról. A szentendrei, IKON művészcsoport festményeit, fotóit.

– A kézművesek készültek a hagyományos „Medvenapra”, melyet XXVII. alkalommal rendeztünk meg. Textil és rajzos medvefigurákat állítottunk ki.

November kiemelt programjának számított egy volt tanítványunk, Ollé Dániell látogatása. Ő a tatai Tálentum iskolába ment, majd sikeresen felvételizett a Budapesti Képzőművészeti Egyetemre. Beszámolót tartott eddigi életútjáról, megmutatta néhány alkotását. Közösen rajzoltunk portrét modell alapján.

– Aktívan részt vettünk városunk turisztikai központjának belső designjének kialakításában. Installációkat, szobrokat készítünk különböző, papír és műanyag hulladékokból. Agyagból kisebb állatkákat formáltunk, melyeket a kiállító termekben helyeztekel. /békák, teknősök, hangyák, madarak, stb./

December az adventi készülődésről szólt.  Adventi kiállításunkat iskolánk aulájában tartottuk. Itt havi szinten rendezünk kiállításokat különböző témakörökben, technikákkal, anyagokkal és különböző alkotásokkal. Kicsiktől, a nagyokig mindenkinek a munkája szerepel tárlatunkon.

-Grafika óráinkon ebben az évben is rengeteg ünnepi képet készítettünk, melyet ünnepi képeslap formájában digitalizáltunk és ajándékozhatták a gyerekek.

-Díszletet készítettünk az iskolai karácsonyhoz. A kézművesek feladata volt a fenyők díszítése.

Januárban neveztünk a Szín-Pad-Kép AMI által meghirdetett országos kerámia és szobrászat versenyre. Az alapfokú művészeti iskolák képző- és iparművészeti ágán a kerámia és szobrászat tanszakon tanuló diákok tehetségének, vizuális gondolkodásának, kifejezőkészségének, plasztikai- és tárgytervező, kivitelező képességeinek, esztétikai igényességének és kreativitásának megismerése a cél. Diákjaink lelkesen készülnek, célunk, hogy ismét az országos döntőbe jussunk.

Az életkori sajátosságok figyelembevételével, több korcsoportban sokszínű alkotófolyamat, különböző tudásterületen folyik. Kapcsolódva más tantárgyakhoz.

A sikeres első félév után, lelkesen készülünk a második félévre.